ALGEMENE VOORWAARDEN OPVANG 2017

 1. JOMAKRA MOPSHONDENOPVANG is een afdeling binnen Chintamani, holistisch centrum voor mens en dier

 2. Dhr. K.M. Kraaijeveld en Mevr. J.M.S. Kraaijeveld zijn de eigenaren en beheerders van het Centrum

 3. De vaccinaties moeten nog geldig zijn of uit een titer blijkt dat de weerstand nog voldoende is. De kennelhoest vaccinatie is net als alle andere vaccinaties niet verplicht maar indien u de entingen toedient dan moeten de entingen minimaal 30 dagen oud zijn als uw hond bij ons komt logeren of komt kijken. Houd u rekening met de periode van de nieuwe ziekte van Weil (L4) enting dat deze bij de eerste keer toedienen na 3 weken moet worden herhaald (Boost). Het vaccinatieboekje/ europees dierenpaspoort dient tijdens ieder verblijf in ons bezit te zijn.

   

  Wanneer de tussenperiode van enten/vaccineren en logeren geen 30 dagen bedraagt moeten wij uw hond helaas weigeren. Controle gebeurt via aan de hand van het paspoort op het moment van binnenkomst.

 4. De hond dient beschermd te zijn tegen vlooien en teken en is tijdig ontwormt en vrij van besmettelijke ziekten, parasieten en andere ongedierte

 5. Indien het naar aanleiding van het gedrag of de fysieke toestand van de hond naar de deskundige mening van CHINTAMANI noodzakelijk is een dierenarts te bezoeken zullen wij dat bezoek initiëren, echter eerst nadat overleg met u onmogelijk bleek.

 6. Alle dierenarts kosten zijn voor u eigen rekening. U dient zelf door te geven wat het minimale bedrag is waarbij wij van te voren, mits er géén levensbedreigende situatie is, met u overleggen alvorens de dierenarts te raadplegen

 7. Alle benodigde behandelingen en medicatie(s) zijn voor uw eigen rekening

 8. Alle door ons gemaakte extra kosten (zoals voer, reiskosten) zijn voor u eigen rekening

 9. U dient zelf voor de gehele periode voldoende medicatie(s) en voer mee te geven, hou er rekening mee dat tijdens de vakantie opvang uw dier misschien door meer beweging meer zal eten dan u gewend bent

 10. Schade en/of vervolgschade aan huisraad, inboedel, vastgoed, tuin of andere eigendommen, alsook schade aan andere (huis)-dieren - alsook schade betreffende derden - veroorzaakt door of als gevolg van en tijdens het verblijf van uw hond, al bij "datum ophalen" door eigenaar contant en tegen levering van betreffende rekening(en) onverwijld vergoed worden

 11. CHINTAMANI is nimmer verantwoordelijk, noch aansprakelijk te stellen voor schade, materieel of immaterieel, veroorzaakt tijdens het verblijf van uw hond

 12. Wij stellen alles in het werk om uw huisdier verantwoord te huisvesten en te verzorgen, toch kunnen wij geen aansprakelijkheid voor ziekten of schade veroorzaakt door of aan pensiondieren voor onze rekening nemen. Uit ziekten of schade voortvloeiende (dierenarts)kosten zijn altijd voor rekening van de eigenaar.
  U bent als eigenaar van uw huisdier wettelijk aansprakelijk, zorg dus dat u een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren heeft, waarin uw huisdier ook in een dierenpension is verzekerd. Daarnaast adviseren wij om een huisdierenverzekering af te sluiten om onverwachte medische kosten te voorkomen.
 13. Het gehele terrein is afgezet met hekken. Mocht uw hond op een of andere manier toch ontsnappen dan zullen alle extra kosten die hieruit voortvloeien voor uw eigen rekening zijn. Zoals ambulance, dierenartskosten en alle andere kosten die wij eventueel moeten maken, bij "datum ophalen" door eigenaar contant en tegen levering van betreffende rekening(en) onverwijld vergoed worden

 14. Bij een langere (vakantie) periode kunt u uw hond(en) in overleg brengen of ophalen, kijk anders in rubriek openingstijden

 15. Mocht uw hond tijdens het verblijf te komen overlijden dan zullen wij u zo spoedig mogelijk proberen te benaderen om te overleggen wat wij met uw hond zullen doen

 16. Behandeling(en) en of medicatie(s) worden uitgevoerd in samenwerking met CHINTAMANI vallen onder de algemene voorwaarden van CHINTAMANI. Behandeling van probleemgedrag valt buiten de opvang  en kunnen  tegen betaling  worden aangevraagd via Chintamani.

 17. De opvangkosten dienen contant te worden betaald op de dag waarop u de hond(en) komt brengen. Er is geen mogelijkheid om te pinnen

 18. Bij het eventueel vervroegd afhalen van uw hond(en), is geen restitutie mogelijk. Heeft u korting ontvangen dan komt deze te vervallen en wordt over de gehele periode het standaard bedrag verrekend.

 19. Zodra CHINTAMANI het reserveringsformulier heeft ontvangen en de logeerperiode heeft vastgelegd, ontvangt u hiervan een bevestiging. U kunt er dan van verzekerd zijn dat uw hond gedurende de afgesproken periode van een vakantieverblijf is voorzien.

  Wilt u de vakantieverblijf annuleren dan bent u de volgende kosten verschuldigd

  • annuleringen 30 dagen voorafgaand aan de verblijfsperiode kost 25%  per hond administratiekosten

  • annuleringen 14 dagen voorafgaand aan de verblijfsperiode kost 50 % van het gehele bedrag

  • annuleringen binnen 7 dagen voorafgaand aan de verblijfsperiode of niet afgemeld wordt geheel in rekening gebracht

  • opvang  tijdens het hoogseizoen en kerstvakantie die worden geannuleerd daarvan worden de gehele kosten in rekening gebracht

 20. CHINTAMANI kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van het in huis nemen van een herplaats mopshond

 21. CHINTAMANI brengt enkel partijen met elkaar in contact en alle onderlinge afspraken die worden gemaakt zijn voor eigen risico

Als u uw hond komt brengen dan hebben wij het volgende nodig:

 • Kopie van uw legitimatie bewijs

 • Europees hondenpaspoort.

 • Indien u besluit om uw hond te vaccineren (tegen de kennelhoest) dan moet dat minimaal 30 dagen voorafgaand aan het bezoek plaats vinden

 • zijn reguliere entingen moeten nog geldig zijn, indien u uw hond moet vaccineren dan dient dit minimaal 30 dagen voorafgaand aan een bezoek plaats te vinden

 • Kopie van uw ziektekostenverzekering van uw hond

 • Volledig ingevuld reserveringsformulier

 • Een gezondheidsverklaring dat uw hond in de afgelopen drie maanden géén besmettelijke ziekte heeft gehad (een notitie in het paspoort gemaakt door de betrokken dierenarts)

 • Voldoende eten en eventuele medicatie(s) voor de gehele periode

 • Duidelijke instructies voor het toedienen van de medicaties

 • Geeft u uw hond vers vlees, geef dit dan door op het reserveringsformulier zodat ik ruimte in de vriezer kan reserveren

 • Etensbakjes, speeltjes of  manden zijn niet nodig

© CHINTAMANI 2017